Tag Archives: istiwa matahari

Istiwa Matahari – Kaedah menentukan arah kiblat.

Posted in Islam | Tagged , , | Leave a comment