MUNAJAT NEGARA

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 13 Julai. – Negara Brunei Darussalam akan mengadakan Majlis ‘MUNAJAT NEGARA Membaca Surah Yaa Siin dan Sembahyang Sunat Hajat bagi memohon perlindungan dan keselamatan untuk rakyat dan Negara Palestin daripada angkara keganasan dan kezaliman musuh’ di semua masjid, surau dan balai ibadat di negara ini.

Majlis Munajat tersebut akan diadakan di masjid-masjid utama di seluruh negara.
Bagi Daerah Brunei dan Muara majlis tersebut akan diadakan di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong; Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan; Masjid Al-Ameerah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong; Masjid Mohammad Bolkiah, Kampung Serusop; Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong; Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampung Sungai Kebun; Masjid Setia Ali, Pekan Muara dan Masjid Perpindahan, Kampung Lambak Kanan.
Sementara itu, bagi Daerah Belait majlis akan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Pekan Belait; Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Pekan Seria.
Bagi Daerah Tutong ia akan dilangsungkan di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong, sementara di Daerah Temburong akan diadakan Masjid Utama Muhammad Salleh, Pekan Bangar.
Antara acara pada majlis tersebut ialah membaca Surah Yaa Siin, Sembahyang Fardu Zuhur Berjemaah, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan membaca Doa Hajat.

 

IMG-20140713-WA0017

DOWNLOAD MEMO

IMG-20140713-WA0019