Monthly Archives: March 2012

Simpanan elaun ESH + dividen akan dibayar Julai 2012

[flv]http://www.rtbnews.rtb.gov.bn/admin/videobin/29478.flv[/flv] BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Mac – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dimaklumkan Baginda Sultan telahpun memperkenankan bagi semua baki simpanan Elaun Sara Hidup serta pulangan-pulangannya … Continue reading

Posted in Berita / News | Tagged , | Leave a comment

Akira Fridge cepat rosak

Aku beli Chiller Fridge (aisbox pintu cermin) jenama Akira pada tahun 2009. Peliknya, ketika mula baru memasang fridge ini, ada banyak serangga agas boleh masuk kedalam. Pada bulan Mac 2011 compressor sudah rosak. Keluar duit $180 untuk tukar compressor baru. … Continue reading

Posted in Consumer, Kurapak | Tagged , , , | Leave a comment